School Term Dates

 

Tymor yr Hydref 2020

Autumn Term 2020

Paratoaudau Covid*01 – 8 Medi 2020Covid Preparations*01 – 8 Sept 2020
Ail Agor D – Bl 609/09/2020 (Iau)Re-Open R – Yr 609/09/2020 (Thurs)
*Hyfforddiant*05/10/2020 (Llun)*Staff Training Day*Monday 05/10/2020
Cau Hanner Tymor16/10/2020 (Gwener)Half Term CloseFriday 16/10/2020
Agor Hanner Tymor02/11/2020 (Llun)Half Term OpenMonday 02/11/2020
Diwedd Tymor18/12/2020 (Gwener)End of TermFriday 18/12/2020
* Ysgol wedi cau i’r plant / School closed for pupils

 Tymor y Gwanwyn 2021

 Spring Term 2021

Paratoadau Covid*04 – 05 /01/2021Covid Preparations*04 – 05 /01/2021
Dechrau’r Tymor06/01/2021 (Mercher)Term StartWed 06/01/2021
Cau Hanner Tymor12/02/2021 (Gwener)Half Term CloseFriday 12/02/2021
Agor Hanner Tymor22/02/2021 (Llun)Half Term OpenMonday 22/02/2021
Diwedd Tymor26/03/2021 (Gwener)End of TermFriday 26/03/2021
* Ysgol wedi cau i’r plant / School closed for pupils

Tymor yr Haf 2021

Summer Term 2021

Hyfforddiant Staff*12/04/2021 (Llun)Staff Training*Monday 12/04/2021
Agor13/04/2021 (Mawrth)School OpenTuesday 13/04/2021
*Calan Mai03/05/2021 (Llun)*Bank HolidayMonday 03/05/2021
Cau Hanner Tymor28/05/2021 (Gwener)Half Term CloseFriday 28/05/2021
Hyfforddiant Staff*07/06/2021 (Llun)Staff Training*Monday 07/06/2021
Agor Hanner Tymor08/06/2021 (Llun)Half Term OpenMonday 08/06/2021
Diwedd Tymor16/07/2021 (Gwener) End of TermFriday 16/07/2021
*Hyfforddiant*19 – 20 /07/2021*Staff Training*19 – 20 /07/2021
* Ysgol wedi cau i’r plant / School closed for pupils