School Term Dates

 

Tymor yr Hydref 2018

Autumn Term 2018

*Hyfforddiant*03/09/2018*Staff Training Day*03/09/2018
Dechrau’r Tymor04/09/2018Term Start04/09/2018
*Hyfforddiant*08/10/2018*Staff Training Day*08/10/2018
Cau Hanner Tymor26/10/2018Half Term Close26/10/2018
Agor Hanner Tymor05/11/2018Half Term Open05/11/2018
Diwedd Tymor21/12/2018End of Term21/12/2018
* Ysgol wedi cau i’r plant / School closed for pupils

 Tymor y Gwanwyn 2019

 Spring Term 2019

*Hyfforddiant*07/01/2019*Staff Training Day*07/01/2019
*Hyfforddiant*08/01/2019*Staff Training Day*08/01/2019
Dechrau’r Tymor09/01/2019Term Start09/01/2019
Cau Hanner Tymor22/02/2019Half Term Close22/02/2019
Agor Hanner Tymor04/03/2019Half Term Open04/03/2019
Diwedd Tymor12/04/2019End of Term12/04/2019
* Ysgol wedi cau i’r plant / School closed for pupils

Tymor yr Haf 2019

Summer Term 2019

Dechrau’r Tymor29/04/2019Term Start29/04/2019
Calan Mai06/05/2019Bank Holiday06/05/2019
Cau Hanner Tymor24/05/2019Half Term Close24/05/2019
Agor Hanner Tymor03/06/2019Half Term Open03/06/2019
Diwedd Tymor19/07/2019 End of Term19/07/2019
*Hyfforddiant*22/07/2019*Staff Training Day*22/07/2019
* Ysgol wedi cau i’r plant / School closed for pupils