School Term Dates

 

Tymor yr Hydref 2017

Autumn Term 2017

*Hyfforddiant  *01/09/2016 and *04/09/17 *Staff Training Day *01/09/2017 and *04/09/17
Dechrau’r Tymor 05/09/2017 Term Start 05/09/2017
*Hyfforddiant *09/10/2017 *Staff Training Day *09/10/2017
Cau Hanner Tymor 27/10/2017 Half Term Close 27/10/2017
Agor Hanner Tymor 06/11/2017 Half Term Open 06/11/2017
Diwedd Tymor 22/12/2017 End of Term 22/12/2017
* Ysgol wedi cau i’r plant / School closed for pupils

 Tymor y Gwanwyn 2018

 Spring Term 2018

*Hyfforddiant *08/01/18 *Staff Training Day *08/01/18
Dechrau’r Tymor 09/01/18 Term Start 09/01/18
Cau Hanner Tymor 09/02/18 Half Term Close 09/02/18
Agor Hanner Tymor 19/02/18 Half Term Open 19/02/18
Diwedd Tymor 23/03/18 End of Term 23/03/18
* Ysgol wedi cau i’r plant / School closed for pupils

Tymor yr Haf 2018

Summer Term 2018

*Hyfforddiant  *09/04/2018 *Staff Training Day *09/04/2018
Dechrau’r Tymor 10/04/18 Term Start  10/04/18
Calan Mai 07/05/18 Bank Holiday 07/05/18
Cau Hanner Tymor  25/05/18 Half Term Close 25/05/18
Agor Hanner Tymor  04/06/18 Half Term Open 04/06/18
Diwedd Tymor 20/07/18  End of Term 20/07/18
* Ysgol wedi cau i’r plant / School closed for pupils