School Term Dates

 

Tymor yr Hydref 2019

Autumn Term 2019

*Hyfforddiant *02/09/2019 *Staff Training Day *02/09/2019
Dechrau’r Tymor 03/09/2019 Term Start 03/09/2019
*Hyfforddiant *07/10/2019 *Staff Training Day *07/10/2019
Cau Hanner Tymor 25/10/2019 Half Term Close 25/10/2019
Agor Hanner Tymor 04/11/2019 Half Term Open 04/11/2019
Diwedd Tymor 20/12/2019 End of Term 20/12/2019
* Ysgol wedi cau i’r plant / School closed for pupils

 Tymor y Gwanwyn 2020

 Spring Term 2020

*Hyfforddiant *06/01/2020 *Staff Training Day *06/01/2020
Dechrau’r Tymor 07/01/2020 Term Start 07/01/2020
Cau Hanner Tymor 14/02/2020 Half Term Close 14/02/2020
Agor Hanner Tymor 24/02/2020 Half Term Open 24/02/2020
Diwedd Tymor 03/04/2020 End of Term 03/04/2020
* Ysgol wedi cau i’r plant / School closed for pupils

Tymor yr Haf 2020

Summer Term 2020

*Hyfforddiant 20/04/2020 *Staff Training Day 20/04/2020
Dechrau’r Tymor 21/04/2020 Term Start 21/04/2020
*Calan Mai 08/05/2020 *Bank Holiday 08/05/2020
Cau Hanner Tymor 22/05/2020 Half Term Close 22/05/2020
Agor Hanner Tymor 01/06/2020 Half Term Open 01/06/2020
Diwedd Tymor 17/07/2020  End of Term 17/07/2020
*Hyfforddiant *20/07/2020 *Staff Training Day *20/07/2020
* Ysgol wedi cau i’r plant / School closed for pupils