School Term Dates

 

Tymor yr Hydref 2018

Autumn Term 2018

*Hyfforddiant *03/09/2018 *Staff Training Day *03/09/2018
Dechrau’r Tymor 04/09/2018 Term Start 04/09/2018
*Hyfforddiant *08/10/2018 *Staff Training Day *08/10/2018
Cau Hanner Tymor 26/10/2018 Half Term Close 26/10/2018
Agor Hanner Tymor 05/11/2018 Half Term Open 05/11/2018
Diwedd Tymor 21/12/2018 End of Term 21/12/2018
* Ysgol wedi cau i’r plant / School closed for pupils

 Tymor y Gwanwyn 2019

 Spring Term 2019

*Hyfforddiant *07/01/2019 *Staff Training Day *07/01/2019
Dechrau’r Tymor 08/01/2019 Term Start 08/01/2019
Cau Hanner Tymor 22/02/2019 Half Term Close 22/02/2019
Agor Hanner Tymor 04/03/2019 Half Term Open 04/03/2019
Diwedd Tymor 12/04/2019 End of Term 12/04/2019
* Ysgol wedi cau i’r plant / School closed for pupils

Tymor yr Haf 2019

Summer Term 2019

*Hyfforddiant *29/04/2019 *Staff Training Day *29/04/2019
Dechrau’r Tymor 30/04/2019 Term Start 30/04/2019
Calan Mai 06/05/2019 Bank Holiday 06/05/2019
Cau Hanner Tymor 24/05/2019 Half Term Close 24/05/2019
Agor Hanner Tymor 03/06/2019 Half Term Open 03/06/2019
Diwedd Tymor 19/07/2019  End of Term 19/07/2019
*Hyfforddiant *22/07/2019 *Staff Training Day *22/07/2019
* Ysgol wedi cau i’r plant / School closed for pupils