Llongyfarchiadau i’r holl disgyblion fu’n cystadlu yn Eisteddfod Cylch yr Urdd, dydd Sadwrn 27 Chwefror.  Roedd y safonau’n uchel iawn. Daeth grwp llefaru (Bl.6) yn 3ydd ac Emma Tustin yn 3ydd yng nghystadleuaeth y delyn