Cystadleuaeth Pel-droed

Mynychodd tîm pêl-droed Ysgol Deganwy dwrnament pêl-droed yr Urdd a gynhaliwyd ar gae pêl-droed Llandudno yn ddiweddar. Chwaraeodd y tîm yn wych ac roedd yn gystadleuaeth gyffroes. Mwynhaodd y bechgyn gymryd rhan a chefnogi ei gilydd ar y cae ac oddi ar. Llongyfarchiadau mawr i’r tîm, rydym ni gyd yn falch iawn o’ch ymdrechion.


urdd-logo
p1060137